Key for happiness – Mutluluğun Anahtarı

Good relationships keep us happier and healthier. Period! Robert Waldinger says when he summarizes an 80 year old study. He is 4th director of the study which started back in 1938. The study through years followed lives of many people from their childhood to today. Among many outcomes of the study, Waldinger underlines this quote as the clearest outcome. Other three points he is underlining are:

  • Social connections are really good for us and loneliness kills. People who are more socially connected to family, to friends, to community, are happier, healthier and live longer than people who are less well connected
  • It’s not number of friends, it’s the quality of your close relationships that matters.
  • Good relationships does not only protect our bodies but also our brains.

So what shall we do? I believe, we all know the answer, we all know what to do. Good news is that, whatever you do, it’s not necessarily the result of your efforts making your relationships better. It’s the effort itself increasing the quality of the relationships.

Click on this line for full TED talk from Rober Waldinger. 


İyi ilişkiler bizi daha mutlu ve daha sağlıklı tutar. Nokta! 80 yıldır devam eden araştırmayı özetlerken böyle diyor Robert Waldinger. Kendisi, 1938’de başlayan araştırmanın 4. direktörü konumunda. Çalışma, pek çok insanın çocukluktan başlayarak hayatları boyunca takip edilmesiyle yürütülmüş. Çalışmanın pek çok çıktısı arasında, Waldinger en çok bu çıktının altını çiziyor. Bunun dışında saydığı üç diğer önemli nokta ise şöyle:

  • Sosyal bağlantılar bizim için gerçekten yararlıdır ve yalnızlık öldürür. Ailelerine, arkadaşlarına ve topluma daha bağlı olan insanlar daha mutlular, daha sağlıklılar ve daha az bağlı olan insanlarla karşılaştırıldıklarında daha uzun yaşıyorlar.
  • Önemli olan arkadaşların sayısı değil, yakın arkadaşlıkların kalitesi.
  • İyi ilişkiler sadece bedenimizi korumakla kalmıyor, aynı zamanda beynimizi de koruyor.

O zaman ne yapmalı? Bence hepimiz cevabı ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. İşin iyi yanı da şu, ne yaparsanız yapın, ilişkilerinizi daha iyi yapacak olan illaki çabalarınızın yaratacağı sonuç değildir. Çabanın kendisi ilişkilerin kalitesini artırmaya çoğu zaman yetecektir.

Robert Waldinger’ın Türkçe alt yazılı TED konuşması için bu satırı tıklayabilirsiniz. 

Advertisement

Quality of Milk! – Sütün Kalitesi!

Somatic cell count (SCC) is what determines milk quality. 100K is considered normal and if it’s above 250K that’s considered as a sign of a disease in the cow producing milk. The most spread disease is mastitis which is a persistent, inflammatory reaction of the udder tissue. The frequency of disease is continuously increasing and causes cannot be certainly known; but some experts doubt (!) that stress might be a reason for this increase. Unfortunately, the truth is very straightforward the more diary production gets industrialized, animals face more stress and mastitis increases. One of the measures taken against the spread was increasing the SCC standards!! Now it’s 750K in US, 400K in EU and 500K in Turkey. The milk of a cow with mastitis should not be consumed and anything above 250K SCC is a powerful sign for mastitis.

Consider plant milk! Consider becoming vegan!

1ml sütteki somatik hücre sayısı süt kalitesi için kullanılan bir ölçüt. 100bin normal kabul ediliyor ve 250bin’in üzerine çıkıldığında bu o sütü üreten inekte bir hastalığın var olduğuna dair işaret sayılıyor. Süt veren hayvanlarda en sık karşılaşılan hastalık mastitis, meme iltihabı olarak da biliniyor. Bu hastalığın yaygınlığı gittikçe artıyor ve sebepleri tam olarak bilinmiyor; ancak bazı uzmanlar buna hayvanlardaki stresin sebep olduğundan şüpheleniyor(!). Maalesef, gerçek dümdüz, süt ve süt ürünleri üretimi endüstrileştikçe hayvanların stres düzeyi ve mastitis görülme sıklığı artıyor. Mastitisin yaygınlaşmasına karşı alınan önlemlerden biri sütte bulunabilecek somatik hücre sayısının standardını artırmak olmuş!! Şu anda ABD’de 750bin, AB’de 400bin ve Türkiye’de 500bin somatik hücreye izin veriliyor. Mastitis olan ineğin sütünü içmemek gerekiyor ve 250bin üstü somatik hücre mastitis için güçlü bir işaret sayılıyor.

Physical Exercise – Fiziksel Egzersiz

Physical exercise among many other things stimulates release of endorphins, dopamine, norepinephrine and serotonin. Pretty much the same as what Prozac and other antidepressants does in the body.
Fiziksel egzersiz, sebep olduğu pek çok diğer faydanın yanında endorfin, dopamin, norepinefrin ve serotonin salınımını tetikler. Prozac ve diğer antidepresanların tetikledikleri de buna çok benziyor.