Quality of Milk! – Sütün Kalitesi!

Somatic cell count (SCC) is what determines milk quality. 100K is considered normal and if it’s above 250K that’s considered as a sign of a disease in the cow producing milk. The most spread disease is mastitis which is a persistent, inflammatory reaction of the udder tissue. The frequency of disease is continuously increasing and causes cannot be certainly known; but some experts doubt (!) that stress might be a reason for this increase. Unfortunately, the truth is very straightforward the more diary production gets industrialized, animals face more stress and mastitis increases. One of the measures taken against the spread was increasing the SCC standards!! Now it’s 750K in US, 400K in EU and 500K in Turkey. The milk of a cow with mastitis should not be consumed and anything above 250K SCC is a powerful sign for mastitis.

Consider plant milk! Consider becoming vegan!

1ml sütteki somatik hücre sayısı süt kalitesi için kullanılan bir ölçüt. 100bin normal kabul ediliyor ve 250bin’in üzerine çıkıldığında bu o sütü üreten inekte bir hastalığın var olduğuna dair işaret sayılıyor. Süt veren hayvanlarda en sık karşılaşılan hastalık mastitis, meme iltihabı olarak da biliniyor. Bu hastalığın yaygınlığı gittikçe artıyor ve sebepleri tam olarak bilinmiyor; ancak bazı uzmanlar buna hayvanlardaki stresin sebep olduğundan şüpheleniyor(!). Maalesef, gerçek dümdüz, süt ve süt ürünleri üretimi endüstrileştikçe hayvanların stres düzeyi ve mastitis görülme sıklığı artıyor. Mastitisin yaygınlaşmasına karşı alınan önlemlerden biri sütte bulunabilecek somatik hücre sayısının standardını artırmak olmuş!! Şu anda ABD’de 750bin, AB’de 400bin ve Türkiye’de 500bin somatik hücreye izin veriliyor. Mastitis olan ineğin sütünü içmemek gerekiyor ve 250bin üstü somatik hücre mastitis için güçlü bir işaret sayılıyor.

Advertisement