“Domino” Effect – Etkisi

Everybody knows that a domino can bring down another one. It was only in 1983, Lorne Whitehead discovered that domino falls could also topple bigger things. This is also an example of geometric progression as in folding papers. Domino #18 is bigger than Tower Pise, #23 Eiffel Towe, #31 Mount Everest, #57 can serve as a bridge to the moon! Think big, and start today!

Whitehead’s article was published in American Journal of Physics. Domino effect and personal development is further discussed in Gary Keller & Jay Papasan’s book The One Thing

Bir domino taşının başka bir domino taşını devirebildiğini herkes bilir. Ancak 1983 yılında Lorne Whitehead’in çalışmasına kadar, domino taşlarının sadece bir çok şeyi değil aynı zamanda daha büyük şeyleri de devirebileceği keşfedilmemişti. Kağıt katlamada olduğu gibi, bu da geometrik dizinin başka bir örneği. Domino #18 Pisa Kulesi’nden, #23 Eyfel Kulesi’nden, #31 Everest Dağı’ndan büyük olurken 57. domino Dünya ile Ay arasında köprü olabilecek büyüklüğe erişiyor! Büyük düşün ve bugün başla!

Whitehead’in makalesi American Journal of Physics’de yayınlanmış. Domino etkisinin kişisel gelişim anlamında nasıl kullanılabileceği ile ilgili Gary Keller & Jay Papasan’ın Bir Tek Şey kitabı okunabilir.

Advertisement

If you fold a paper 50 times … – Bir kağıdı 50 kere katlarsanız ….

Yes, this is correct and scientific. Try yourself 🙂 This is called geometric progression in mathematics. With 42 folds you reach moon. With 103 folds you exceed the limits of observable universe! Think big!

More details / Daha Fazlası: https://goo.gl/4t2nNP 
Bilimsel ve gerçek. Kendiniz de hesaplamayı deneyin 🙂 Matematikte geometrik dizi denilen işlemdir. 42 katlama ile aya ulaşılıyor. 103 katlama ile gözlemlenebilen evren geçilmiş oluyor! Büyük düşün!