Physical Exercise – Fiziksel Egzersiz

Physical exercise among many other things stimulates release of endorphins, dopamine, norepinephrine and serotonin. Pretty much the same as what Prozac and other antidepressants does in the body.
Fiziksel egzersiz, sebep olduğu pek çok diğer faydanın yanında endorfin, dopamin, norepinefrin ve serotonin salınımını tetikler. Prozac ve diğer antidepresanların tetikledikleri de buna çok benziyor.

Advertisement