If you fold a paper 50 times … – Bir kağıdı 50 kere katlarsanız ….

Yes, this is correct and scientific. Try yourself 🙂 This is called geometric progression in mathematics. With 42 folds you reach moon. With 103 folds you exceed the limits of observable universe! Think big!

More details / Daha Fazlası: https://goo.gl/4t2nNP 
Bilimsel ve gerçek. Kendiniz de hesaplamayı deneyin 🙂 Matematikte geometrik dizi denilen işlemdir. 42 katlama ile aya ulaşılıyor. 103 katlama ile gözlemlenebilen evren geçilmiş oluyor! Büyük düşün!

Advertisement