Replacing “but” with “and” – “Ama”yı “ve” ile değiştirmek

“Presence without resistance” says R.S. Zander & B. Zander in their book ‘The Art of Possibility’. They say, “the capacity to be present to everything that is happening, without resistance, creates possibility.” Not sure if no resistance at all and full acceptance would be a good choice in every case, but still it has a very valid point. ‘But’ is a kind of stop command for your brain ordering to stop thinking as there is no need, no possibility of a good thing to happen. On the other hand, using ‘and’, (and yes especially when you don’t know how to continue after the word ‘and’) is think command for your brain ordering to find a new solution. It’s an invitation for a new possibility. The same technique is also suggested for improved and constructive communication, it’s like an invitation for two. Try it, very simple and might bring some surprises.

“Direnmeden var olma” diyor buna R.S. & B. Zander “The Art of Possibility – Olasılık Sanatı” isimli kitaplarında. Şöyle diyorlar, “olan biten herşeye karşı, direnmeksizin var olma kapasiteniz yeni olasılıklar yaratacaktır.” Tam kabullenme ve hiç direnmemek her durumda uygulamak için ne kadar iyi bir seçim olur bilemiyorum, ancak bu yaklaşımın doğru olduğu bir taraf var. ‘Ama’ kelimesi, beyin için bir nevi dur komutu, beyne düşünmeyi bırak, gerek yok, iyi bir şey olma ihtimali yok diye emrediyor. Öte yandan, ‘ve’ kelimesini kullanmak, (ve evet özellikle ‘ve’den sonra nasıl devam edeceğinizi bilmediğiniz durumlarda) beyne yeni bir çözüm bulması emrini veriyor. Yeni olasılıklar için bir davet. Aynı teknik, etkili ve yapıcı iletişim aracı olarak da tavsiye ediliyor, bir nevi iki kişilik davet. Deneyin, çok basit ve yeni sürprizler yaratabilir.

Advertisement